Прегледани оплаквания

Тук се намират прегледаните оплаквания, по които е взето решение.